Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site
De Weerstand

[Previous Page] [Naar het formuleblad] [Up] [Home Page] [Mail] [Index] [All Files]

[Naar het formuleblad] Ohm was een Duitse natuurkundige.

Hij leefde van 1808 tot 1884 en hield zich intensief bezig met de elektriciteitsleer, de onderlinge samenhang van stroom en spanning boeide hem enorm.
Hij omschreef het omgekeerd evenredig gedrag van stroom en spanning, dit resulteerde later in de wetten van "Ohm".


Enige wetmatigheden betreffende het begrip "Ohm".

De "Definitie" ;

De internationale 1 Ohm is gedefinieerd als de "Weestand" die een stroom van 1 ampère ondervindt in een kwikzuil met een lengte van 1063 mm en een doorsnede van 1 mm².

Eenheid van weerstand in het Giorgi-stelsel (ook wel MKS-stelsel genoemd.);
Een geleider heeft een weerstand van 1 ohm (1
) indien een spanning van een 1V tussen de uiteinden van de geleider een stroom van 1A tot gevolg heeft.

Symbool voor de weerstand (Ohm uitgedrukt in ) = R .

Opmerking:
Het zogenaamde gerationaliseerde eenhedenstelsel van Giorgi is gebaseerd op de grondeenheden:

           1 meter    (lengte)
           1 kg          (massa)
           1 sec        (tijd)

het "MKS-stelsel".

Er bestaat een klein verschil tussen de internationale eenheid en de absolute MKS eenheden:

           1 internat. Ohm      =       1,00049 absol. Ohm

In de verder teksten en/of tekeningen noemen we de elektrische-weerstand (
R) en wordt deze uitgedrukt in ().

[Naar het formuleblad]


----------------

* *
[Previous] Dr. Volta
[Next] Luigi Galvani
[Up] Nederlands
[Home] Home Page
[QuickView] QuickView
[Index] Index
[All Files] All Files
[Mail1] Send EMail to Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site
[Mail2] Send EMail to Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site -OldBen-


Thanks for visiting Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site

Last modified on Sunday 23 August 1998