Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site
De Lading

[Previous Page] [Next Page] [Up] [Home Page] [Mail] [Index] [All Files]

[Naar het formuleblad] Coulomb was een Franse ingenieur.

Hij leefde van 1736 tot 1806 en hield zich hoofdzakelijk bezig met de elektriciteit.
Evenals we de lengten meten in meters en een hoeveelheid water met liters, hebben we ook een maat voor de hoeveelheid elektriciteit (Lading). De lading of wel de hoeveelheid elektriciteit wordt gemeten in Coulombs.


Enige wetmatigheden betreffende het begrip "Coulomb".

De "Definitie";

Lading = stroom x tijd.

Per definitie is 1 Coulomb (1 C) de hoeveelheid lading, welke door een stroom van 1 ampŤre (1 A) in 1 seconde (1 sec.) wordt verplaatst.
Een coulomb elektriciteit bevat bij benadering 6,3 x 10
18 elektronen (zeg 6,3 triljoen.)(1 triljoen is een 1 met 18 nullen: zoiets dus 1.000.000.000.000.000.000).

Tussen twee ladingen Q1 en Q2 werkt een kracht die afhankelijk is van de afstand en stof (diŽlektricum) tussen de twee ladingen (in de formula zullen wij hier verder op ingaan).

Symbool voor de lading (Coulomb uitgedrukt in C) = Q .

Opmerking:
De krachtwerking is recht evenredig met het product van de lading en omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand:

           Gelijknamige polen stoten elkaar af.

           Ongelijknamige polen trekken elkaar aan.


In de verder teksten en/of tekeningen noemen we de elektrische-lading (
Q) en wordt deze uitgedrukt in (C).

[Naar het formuleblad]


----------------

* *
[Previous] Luigi Galvani
[Next] Dipl.Ing. Kirchhoff
[Up] Nederlands
[Home] Home Page
[QuickView] QuickView
[Index] Index
[All Files] All Files
[Mail1] Send EMail to Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site
[Mail2] Send EMail to Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site -OldBen-


Thanks for visiting Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site

Last modified on Monday 24 August 1998