Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site
Analoog Relais Automotive

----------------
[Previous Page] [Next Page] [Up] [Home Page] [Mail] [Index] [All Files]
----------------    Deze schakeling is 'n verzoek van een van de Site-bezoekers.
    Wij maken er geen gewoonte van om verzoekjes in te wilgen, maar uitzonderingen bevestigen de regel.

    Wij willen er wel opwijzen dat een dergelijke installatie op uw voertuig niet in overeenstemming is met de
    bepalingen in het wegenverkeers reglement omtrent de verlichting, voor het gebruik van deze applicatie
    nemen wij geen enkele verantwoording.


    De schakeling is faill-safe, d.w.z. dat bij defecten aan besturingelektronica of relaispoelen de verlichting
    normaal blijft werken.

    De getoonde tekeningen en benodigde gegevens zijn opgeslagen als " GIF " -bestanden in het " ZIP " bestand
    [Downloaden MVKOPLMP bestand] MVKOPLMP.ZIP [Downloaden MVKOPLMP bestand], deze file downloaden en unzippen . Als u de file "321PCBKF.gif" opent met b.v. LVIEW
    240 x 240 punten en deze afdrukt heeft u een praktisch 1:1 voorbeeld van de printplaat lay-out, u kunt deze als
    leidraad gebruiken.
    Bovenstaande afbeelding geeft het complete bedradingschema weer, de afzonderlijke componenten zijn duidelijk aangegeven.
    Op de plaats van het rode kruisje neemt u de draad los van de betreffende koplamp en verbindt deze met punt 30 van het
    betreffende HELLA Relais HR1 of HR2. vanaf punt 87a van dat zelfde relais legt u een nieuwe draad naar de betreffende kop-
    lamp. De schakeling is zodanig uitgevoerd dat deze alleen bij ingeschakelde verlichting met grootlicht werkt.

   Het printplaatje:

    Het hiernaast afgebeelde printplaat voorbeeld heeft de afmetingen van
    64 x 64 mm, als u de bestanden gedecomprimeerd heeft met unzip, kunt u
    het bestand 321pcbkf.gif openen met LVIEW of andere foto of picture editor
    en 1 op 1 afdrukken en de lay-out op transparant overtekenen.
    U kunt ook experimenteer printplaat gebruiken en de verbindingen met
    draadjes leggen. Soldeer het in ieder geval nauwkeurig en solide.
    Gebruik voor de aansluitingen met de draden stevige soldeerpennen,
    bij voorkeur vlakstekker printlug's van 4 0f 6,3mm. Breng de elektronica,
    dat u deze heeft getest, onder in een waterdicht kastje en kit de kabel-
    doorvoeren goed af silicone- of carrosserie- kit.

    Bovenstaande afbeelding geeft een overzicht van de schakeling om de koplampen om en om te laten knipperen.
    De benodigde onderdelen zijn:
    - de printplaat onderdelen zoals eerder aangegeven,
                                                          - de I/0 - schakelaar SH1,
                                                          - twee lichtrelais HR1 en HR2 van "HELLA type no:4RD 003 520-08",
                                                          - draad en kabelschoentjes.


    Bovenstaande afbeelding geeft een mogelijk alternatief weer zonder gebruik van extra elektronica, hiervoor is wel een extra
    "HELLA 4RD 003 520-08" lichtrelai benodigd dat aangestuurd wordt door de "alarmlicht - clignoteur" of "clignoteur voor de
    richtingaanwijzer".

    Succes er mee!
    OldBen.    Oorsprong en bronnen;
    - Van Brakel,s Electronic Hobby and Fun Site (R&D ontwerp)
    - CMOS Inttegrated Circuits of RCA Solid State
    - Power Devices RCA Solid State
    - Voertuigtechniek VAM

    Voor alle duidelijkheid!
                                                    *** wij leveren of produceren geen onderdelen van welke aard dan ook, de gegeven voorbeelden
                                                            van toepassingen dienen slechts als leidraad voor uw eigen creativiteit. ***

    Voor vragen over de toepassing stuurt u ons een E-mailtje of plaatst hem als prikbordvraag in ons gastenboek.

----------------

* *
[Previous] Analoog
[Next] Analoog 2
[Up] Toepassingen
[Home] Home Page
[QuickView] QuickView
[All Files] All Files
[Mail1] Send EMail to Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site
[Mail2] Send EMail to Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site -OldBen-
[Index] Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site Index

----------------

Thanks for visiting Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site

Last modified on Saturday 29 August 1998