Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site
Het Element

[Previous Page] [Next Page] [Up] [Home Page] [Mail] [Index] [All Files]

[Naar het formuleblad]Galvani was een Italiaans natuurkundige en medicus.

Hij leefde van 1737 tot 1798 en ontdekte het verschijnsel, waarop de werking van een element (batterij) berust.
Er bestaan verschillende soorten elementen, zij berusten alle op hetzelfde principe.


Enige wetmatigheden betreffende het begrip "Element".

De "Definitie";

Een element onstaat als twee verschillende metalen in een vloeistof worden gedompeld of in een vochtige omgeving worden gebracht (in de vloeistof of omgeving moeten "zuren", "basen" of "zouten" aanwezig zijn).
Tussen de verschillende metalen ontstaat onder invloed van de vloeistof, een potentiaalverschil (Elektro Motorische Kracht of EMK). De grootte daarvan is afhankelijk van de gebruikte materialen en van de soort vloeistof.

Zeer bekend is het element van Leclanché (de oorsprong van de oude droge batterij). Het bestaat uit een koolstaaf (+ pool) en een zinken elektrode (- pool) welke zijn geplaatst in een waterige ammonium chloride oplossing (salmiak). De EMK per cel is ca. 1,5 V.
De koolstaaf wordt meestal omgeven door bruinsteenpoeder om te voorkomen, dat de inwendige weerstand van het element bij gebruik t.g.v. van de gasvorming aan de + pool zou toenemen.
Ook heel bekend is het element van Volta, opgebouwd uit koper- en zink-elektroden geplaatst in zwavelzuur (H
2SO4).

Symbool voor de EMK (Elektro Motorische Kracht uitgedrukt in V) = Uemk.

Opmerking:
Een speciaal soort elementen vormen de z.g.n. normaal-elementen, ook wel standaard-elementen genoemd.
Ze worden gebruikt als standaardmaat voor potentiaalverschillen.

Bekend is o.a. het element van "Weston".

           De EMK hiervan
Uemk  is 1 V.
           Het temperatuurcoëfficient zeer klein ca. 0,000.041 V/°C

In de verder teksten en/of tekeningen noemen we de EMK (elektro-motorische-kracht) (
Uemk  ) en wordt deze uitgedrukt in (V).

[Naar het formuleblad]


----------------
* *

[Previous] Dr. Ohm
[Next] Ir. Coulomb
[Up] Nederlands
[Home] Home Page
[QuickView] QuickView
[Index] Fun Site Index
[All Files] All Files
[Mail1] Send EMail to Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site
[Mail2] Send EMail to Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site -OldBen-


Thanks for visiting Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site

Last modified on Monday 24 August 1998