Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site
De Spanning

[Previous Page] [Next Page] [Up] [Home Page] [Mail] [Index] [All Files]

[Naar het formuleblad] Volta was een Italiaanse natuurkundige.

Hij leefde van 1745 tot 1827 en verrichte veel onderzoek naar het opwekken van spanningen met behulp van chemische en statische bronnen en het meten er van.
Naar hem is dan ook de maat genoemd, waarin men de hoogte van de spanning meet.


Enige wetmatigheden betreffende het begrip "Volt".

De "Definitie";

De internationale 1 Volt is gedefinieerd als de "Spanning" die in een weerstand van 1 Ohm een stroomsterkte doet ontstaan van 1 ampère.

Eenheid van spanning in het Giorgi-stelsel (ook wel MKS-stelsel genoemd.);
Veronderstel dat in een geleider tussen 2 punten een stroom loopt van 1 ampère, en in de geleider vindt een warmte-ontwikkeling plaats van 1 joule per seconde, dan is de spanning tussen genoemde punten gelijk aan 1 volt (U= 1V).


Symbool voor de spanning (Volt afgekort V) = U .

Opmerking:
Het zogenaamde gerationaliseerde eenhedenstelsel van Giorgi is gebaseerd op de grondeenheden:

           1 meter    (lengte)
           1 kg          (massa)
           1 sec        (tijd)

het "MKS-stelsel".

Er bestaat een klein verschil tussen de internationale eenheid en de absolute MKS eenheden:

           1 internat. Volt      =       1,00034 absol. Volt

In de verder teksten en/of tekeningen noemen we de elektrische-spanning (
U) en wordt deze uitgedrukt in (V).

[Naar het formuleblad]


----------------

* *
[Previous] Dr. Ampère
[Next] Dr. Ohm
[Up] Nederlands
[Home] Home Page
[QuickView] QuickView
[Index] Index
[All Files] All Files
[Mail1] Send EMail to Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site
[Mail2] Send EMail to Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site -OldBen-


Thanks for visiting Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site

Last modified on Sunday 23 August 1998