Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site
De Stroom

[Previous Page] [Next Page] [Up] [Home Page] [Mail] [Index] [All Files]

[Naar het formuleblad] Ampère was een Franse wis- en natuurkundige.

Hij leefde van 1775 tot 1836 en verrichte veel onderzoek naar het verschijnsel van de elektrische stroom en het meten er van.
Ter zijner ere heeft men de maat, waarin de stroomsterkte gemeten wordt naar hem genoemd.


Enige wetmatigheden betreffende het begrip "Ampère".

De "Definitie";

De internationale ampère is gedefinieerd door de stroomsterkte welke bij doorgang door een verdunde zilvernitraat - oplossing (AgNO3) een gewicht van 1,118mg zilver per seconde afscheidt.

Eenheid van stroomsterkte in het Giorgi-stelsel (ook wel MKS-stelsel genoemd.);
Veronderstel twee oneindig lange geleiders (draden) met een verwaarloosbaar kleine diameter op een onderlinge afstand van 1 meter, geplaatst in een vacuüm. Vloeit door deze draden dezelfde stroom en is de krachtwerking tussen de tussen de geleiders per strekkende meter gelijk aan 2 x 10
--7 Newton (0,00000002 N), dan is de stroom door de geleiders precies 1 Ampère (I= 1A).

Symbool voor de stroom (Ampère uitgedrukt in A) = I .

Opmerking:
Het zogenaamde gerationaliseerde eenhedenstelsel van Giorgi is gebaseerd op de grondeenheden:

           1 meter    (lengte)
           1 kg          (massa)
           1 sec        (tijd)

het "MKS-stelsel".

Er bestaat een klein verschil tussen de internationale eenheid en de absolute MKS eenheden:

           1 internat. Ampère      =       0,99985 absol. Ampère

In de verder teksten en/of tekeningen noemen we de elektrische-stroom (
I) en wordt deze uitgedrukt in (A).

[Naar het formuleblad]


----------------

* *
[Previous] Formula kort
[Next] Dr. Volta
[Up] Nederlands
[Home] Home Page
[QuickView] QuickView
[Index] Index
[All Files] All Files
[Mail1] Send EMail to Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site
[Mail2] Send EMail to Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site -OldBen-


Thanks for visiting Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site

Last modified on Sunday 23 August 1998