Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site
Formula kort NL

[Previous Page] [Next Page] [Up] [Home Page] [Mail] [Index] [All Files]

Pioniers van de Elektrotechniek in de 18e en 19e eeuw

Voor uitleg van formules of definities “klik” op afbeelding van een van de wetenschappers

[Dr. Ampère en de elektrische stroom!]

[Luigi Galvani en het element (de accu)!]

[Dr. Volta en de elektrische spanning!]

[Ir. Coulomb en de elektrische lading!]

[Dr. Ohm en de elektrische weerstand!]

[Dipl.Ing. Kirchhoff en de verdeling van de stroomen!]Geraadpleegde werken;
- Electrotechnisch vademecum. N.V. Uitgeversmij Æ.E. Kluwer Deventer - Antwerpen.
- Handleiding ten behoeve van de opleiding voor V.E.V. Examens Deel A.
  Uitgever; Vereniging tot Bevordering van Electrotechnisch Vakonderwijs in Nederland.
- Electronic Engineering Processes. By bb Business Books.
- Grundlagen der medizinischen Elektronik. Akademische Verlagsgesellschaft Frankfurt am Main.
- Fysische materiaalkunde door Prof.Dr. C.Zwikker deel 1 & 2. Wetenschapelijke Uitgeverij N.V. Amsterdam.


* *
[Next] Analoog
[Up] Toepassingen
[Home] Home Page
[QuickView] QuickView
[Index] Index
[All Files] All Files
[Mail1] Send EMail to Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site
[Mail2] Send EMail to Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site -OldBen-


Thanks for visiting Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site

Last modified on Monday 14 October 2002